Балаларға арналған «коменданттық сағат» Балаларды кешкі уақытта серуендеуге жіберуге тыйым салынатынын еске саламыз. Ата-аналардың заңды жауапкершілігі ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде қарастырылған. 442-баптың 2-тармағына сәйкес, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің сүйемелдеуінсіз сағат 23.00-ден таңғы 6.00-ге дейін үйден тыс жерде болуына тыйым салынады. Ал ата-аналарға ескерту жасалады. Сол баптың 3-тармағына сәйкес жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер ата-аналарға 7 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. __ «Комендантский» час для детей Напомним, что отпускать детей гулять в позднее время запрещено. Правовая ответственность родителей предусмотрена в Кодексе РК «Об административных правонарушениях». Согласно п.2 ст. 442, нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра запрещено. И влечёт предупреждение родителей. Согласно п.3 той же статьи, действия, совершенные повторно в течение года, влекут штраф родителей в размере 7 МРП.

Читайте также: