«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімі»  коммуналдық мемлкеттік мекемесі Т.Рысқұлов ауданы аумағында білім беру ұйымдарының қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

Бөлімнің миссиясы: азаматтардың сапалы білім алуға конституциялық құқығын, білім беру қызметтеріне қол жетімділікті қамтамасыз ету, қоғамның білімге және мемлекеттің білікті мамандарға қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады.

Бөлімнің негізгі міндеттері

өңірлік, демографиялық және басқа да ерекшеліктерді ескере отырып, мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;

оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану, бірыңғай білім беру ақпараттық ортасын қалыптастыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу;

педагог қызметкерлердің әлеуметтік мәртебесін арттыруды қамтамасыз ету;

қоғам дамуының өзгеру жағдайларына сәйкес Т.Рысқұлов ауданының білім беру жүйесінің тиімді қызмет етуін және оны әлеуметтік-экономикалық қорғауды қамтамасыз ету;

білім беру саласындағы мемлекет саясатының қағидаттары негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім беруді дамыту және білім бағдарламаларын игеру үшін жағдай жасау;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес балалардың барлық санаттарының құқықтарын іске асыруға байланысты іс-шаралар кешенін жүзеге асыру

Square shape image with hover effects

Build a square shape image style team display page with hover effect. Showcase each member square image and designation using this style.

Harrison Hudson

WordPress Dev.

Lucy Evelyn

Ui/UX Designer

Elizabeth Sofia

Software Dev.

Charlie Cooper

Graphics Designer

Lucy Evelyn

Ui/UX Designer

Harrison Hudson

WordPress Dev.

Charlie Cooper

Graphics Designer

Elizabeth Sofia

Software Dev.

Circle shape image with hover effects

Use this styling option to make a circle-shaped image with hover effects including name and details. You can choose any color for your hover effect to make it unique.

Harrison Hudson

WordPress Dev.

Elizabeth Sofia

WordPress Dev.

Charlie Cooper

Front-End Dev

Lucy Evelyn

Ui/UX Designer