2023-2024 оқу жылы басындағы мектеп кітапханалары бойынша деректер

№ Көрсеткіштер (Показатели) Барлығы/Всего 1 Мектеп кітапханаларының саны (Количество школьных библиотек) 30 2 Кітаптар саны (мектеп оқулықтарын, көркем әдебиетті, кітапшаларды, журналдарды қосқанда)  (мың экз.) (Количество книг (включая школьные учебники,художественная литература, брошюры, журналы ) (тыс.экз)...