Рубрика: Жалпы мектептер

Мектеп директорына. “Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз” атты жас мамандар  байқауы.

Мектеп директорына. “Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз” атты жас мамандар байқауы.

Мектептерге хатОбл.ереже. Жас маман байқауы