1 сыныпқа балаларды қабылдау туралы ақпарат/Информация по приему детей в 1 класс

Балаларды мектепке қабылдау тәртібі 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрықпен бекітілген Үлгілік қағидаларда айқындалған.

Құжаттарды қабылдау ағымдағы жылғы 1 сәуірден бастап1 тамызға дейін жүзеге асырылады.

1 сыныпқа 6 жастан бастап балалар ата-анасының немесе заңды өкілінің жеке өтініші (еркін нысанда) негізінде мынадай құжаттарды ұсына отырып қабылданады:

  •  өтініш;
  •  денсаулық жағдайы туралы анықтама, №065у нысан;
  •  баланың денсаулық паспорты 026 / у-3;
  •  өлшемі 3х4 см баланың суреті (2 дана).

Құжаттарды қабылдау және балаларды мектепке қабылдау электрондық үкіметтің еgov.kz веб-порталы және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелері арқылы автоматтандырылған. Бұл мемлекеттік қызметті орта білім беру ұйымдары бір жұмыс күні ішінде көрсетеді. Мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларына сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден жұмаға дейін. 1-2 сәуір демалыс күндері екенін ескере отырып, мемлекеттік қызмет ағымдағы жылдың 3 сәуірінен бастап көрсетілетін болады (1-2 сәуірге келіп түскен өтінімдер 3 сәуірде өңделетін болады).


Порядок приема детей на обучение в школу определен Типовыми правилами, утвержденными приказом от 12 октября 2018 года № 564.

Прием документов осуществляется с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года. 

В 1 класс принимаются дети с 6 лет на основании личного заявления (в произвольной форме) родителя или законного представителя с предоставлением следующих документов:

  •  заявление;
  •  справка о состоянии здоровья, форма №065у;
  •  паспорт здоровья ребенка 026/у-3;
  •  фото ребенка размером 3х4 см (2 шт).

Прием документов и зачисление детей в школу автоматизировано через веб-портал электронного правительства еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов. Данная государственная услуга оказывается организациями среднего образования в один рабочий день.

Согласно правилам оказания государственной услуги график работы услугодателя – с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Учитывая, что 1-2 апреля являются выходными днями, государственная услуга будет оказана с 3 апреля текущего года (заявки, поступившие 1-2 апреля, будут обработаны 3 апреля).

Читайте также: